Aktuality

U nás se stále něco děje, a to od různých kulturních, po zábavné nebo vzdělávací akce.
Z každé z nich vám přinášíme aktuální informace.

Němčina mě baví 2022

4. května 2022 pořádalo Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o. ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber soutěž Němčina mě baví.

Robosoutěž ZŠ a NG 2022

V úterý 3. 5. 2022 se v TV Nova v rámci „Snídaně s Novou“ uskutečnilo superfinále Robosoutěže pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií.

Olympiáda v českém jazyce 2021-2022 - obvodní kolo

Ve dnech 30. a 31. 3. 2022 se v Domě dětí a mládeže Jižní Město uskutečnilo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce.

Olympiáda v českém jazyce 2021-2022

V pondělí 31. 1. 2022 se uskutečnilo školní kolo v Olympiádě v českém jazyce.

Návštěva starosty MČ Praha 12

Dne 6. 1. 2022 navštívil naši školu starosta Městské části Praha 12 pan Mgr. Jan Adamec v doprovodu bezpečnostní referentky paní Mgr. Jany Drobílkové. Společně s ředitelem gymnázia pohovořili na téma dalšího zabezpečení a rozvoje areálu školy a o možnostech širší spolupráce školy s městskou částí.

Inspekční zpráva ČŠI (2. až 5. 11. 2021)

Ve dnech 2. 11. až 5. 11. 2021 byla provedena ve smyslu § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, inspekční činnost na našem gymnáziu.