Kódy oborů a kritéria

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Maximální počet otevíraných tříd

Předpokládaný počet přijímaných žáků

79-41-K/41

Gymnázium

4 roky

1

 30

79-41-K/81

Gymnázium

8 let

1

 30

Informace dle § 60, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a kritéria hodnocení

ke stažení níže