Aktuality

U nás se stále něco děje, a to od různých kulturních, po zábavné nebo vzdělávací akce.
Z každé z nich vám přinášíme aktuální informace.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 a v souladu s odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 20. 1. 2023 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Best in English 2022

Naše gymnázium se v rámci České republiky umístilo jako 61. z 271 a jako 135. z 704 středních škol ve světě.

Soutěž v anglickém jazyce 2022

Dne 8. 12. 2022 proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 38 studentů.

Olympiáda v českém jazyce 2022-2023

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Děkujeme všem soutěžícím za účast. Gratulujeme medailistům.

Merkur perFEKT Challenge 2022/2023

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 pořádala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně 9. ročník soutěže Merkur perFekt Challenge 2022.

Přehled doporučených učebnic 2022-2023

Doporučené učebnice pro vyšší gymnázium ve školním roce 2022-2023