Aktuality

U nás se stále něco děje, a to od různých kulturních, po zábavné nebo vzdělávací akce.
Z každé z nich vám přinášíme aktuální informace.

Vyhlášení volných dnů – 25. – 26. 10. 2021

Na základě doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy a MHMP (zřizovatele školy), vyhlašuji z důvodu epidemiologické situace na 25. a 26. 10. 2021 volné dny. Žáci i veřejnost nemají tyto dny přístup do budovy školy! Mgr. Bc. Julius Kolín, ředitel školy​

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Informace o zajištění voleb do školské rady

Informace k volbám dvou zástupců z řad zákonných zástupců a plnoletých žáků dne 11. 11. 2021.

Informace k provozu školy od 1. září 2021

Pokyny a podmínky provozu a vnitřního režimu školy ve školním roce 2021-2022, hygienická a protiepidemická pravidla

Školní průkaz ISIC

Od školního roku 2021 - 2022 naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC.

Provoz školy o prázdninách

Prázdninový provoz kanceláře školy naleznete v přiloženém souboru.