SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Hlavním posláním Spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Spolek provozuje a vykonává zejména následující hlavní činnosti:

 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úkolem zákonných zástupců při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • vede finanční fond Spolku a ve spolupráci s vedením školy rozhoduje o jeho využití ve prospěch dětí školu navštěvujících
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné, kulturní a sportovní činnosti a zlepšování prostředí ve škole ve prospěch dětí školu navštěvujících
 • spolupracuje s orgány státní správy ve školství

 

Výběr příspěvku na SRPŠ ve školním roce 2023 - 2024:

Možné jsou tyto varianty:

 1. Platba v hotovosti 500,- Kč.
  Žáci mohou platit hotově třídním učitelům.

 2. Bezhotovostní platba 500,- Kč
  na účet ČS, a. s. číslo 78960319/0800
  Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu studenta např. Novák Karel V4.

Na základě rozhodnutí výboru SRPŠ bude příspěvek hrazen za každého studenta.

Platbu příspěvku proveďte, prosím, do 8. 11. 2023.