SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy

 

Výběr příspěvku na SRPŠ ve školním roce 2022 - 2023:

Možné jsou tyto varianty:

  1. Platba v hotovosti 500,- Kč.
    Žáci mohou platit hotově třídním učitelům.

  2. Bezhotovostní platba 500,- Kč
    na účet ČS, a. s. číslo 78960319/0800
    Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu studenta např. Novák Karel V4.

Na základě rozhodnutí výboru SRPŠ bude příspěvek hrazen za každého studenta.

Platbu příspěvku proveďte, prosím, do 9. 11. 2022.