Provozní zaměstnanci

Stanislava Kšádová vrátná, uklízečka
Hana Lahovská uklízečka