Inspekční zpráva ČŠI (2. až 5. 11. 2021)

Zpět na výpis

Ve dnech 2. 11. 2021 až 5. 11. 2021 byla provedena ve smyslu § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, inspekční činnost u právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Písnická 760.

Inspekční zprávu naleznete na https://www.gpisnicka.cz/inspekcni-zpravy/