Maturity

Maturita v roce 2021

 

Vážení studenti,
předkládáme Vám informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020 - 2021.

Posudek související s příznáním uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ), vypracovaný školským poradenským zařízením, musí žák dodat zároveň s přihláškou k maturitní zkoušce!

Informace k profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020 - 2021

V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy schválený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně hranice úspěšnosti a způsobu stanovení výsledného hodnocení v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2021.

V souladu s §2, odst. 7 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) stanovil ředitel školy termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období.

Maturitní témata jsou k dispozici na MOODLE školy a v kanceláři zástupce ředitele.

Další informace jsou na webových stránkách CERMATu .

V souborech ke stažení naleznete:

 • Způsob a kritéria hodnocení PČ MZ 2021
 • Termíny ústních maturitních zkoušek - jaro 2021
 • Složení maturitních komisí - jaro 2021
 • Sdělení ředitele školy k 31. 3. 2021
 • Sdělení ředitele školy k profilové části MZ
 • Maturitní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL
 • Seznam zkoušek nahrazujících profilovou zkoušku z CJ
 • Žádost o nahrazení profilové zkoušky z CJ
 • Model maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů („maturitní vyhláška“)
 • Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění