Maturity

Maturitní zkouška v roce 2022

 

Vážení studenti,
předkládáme Vám informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2021 - 2022.

Vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů („maturitní vyhláška“).

Školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Posudek související s příznáním uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ), vypracovaný školským poradenským zařízením, musí žák dodat zároveň s přihláškou k maturitní zkoušce!

Informace k profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021 - 2022

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2021-2022.

Sdělení ředitele školy k profilové části MZ 2022.

Další informace jsou na webových stránkách CERMATu .