Maturity

Maturitní zkouška v roce 2024

 

Vážení studenti,
předkládáme Vám informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023 - 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek - podzim 2024.

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2024 - podzim.

Rozpis ústních maturitních zkoušek - jaro 2024.

Stanovení pomůcek pro profilovou část MZ 2024.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2024 - jaro.

Ukončení školního roku 2023 - 2024 v maturitních třídách.

Stanovení termínů zkoušek PČ MZ 2024 – jaro a způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ 2024.

Změna v ověřování jazykové kompetence v didaktickém testu z cizích jazyků od roku 2024.

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění („maturitní vyhláška“) od 1. 1. 2022.

Školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Model maturitní zkoušky ve školním roce 2023-2024.

Sdělení ředitele školy k profilové části MZ 2024.

Další informace jsou na webových stránkách CERMATu .

 

Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení

europass

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 vydává od roku 2023 svým absolventům dodatky k osvědčení, které žáci obdrží se svým maturitním vysvědčením, případně si je mohou stáhnout a vytisknout z této stránky.

Dodatek k maturitnímu vysvědčení

 • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • lze přiložit k životopisu

Výhody dodatku k osvědčení

 • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
 • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
 • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.

Co znamenají údaje ISCED a EQF na dodatku?

 • Dodatek obsahuje informaci o dosaženém stupni vzdělání, a to prostřednictvím stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací) a mezinárodní klasifikace ISCED.
 • Jak ISCED, tak EQF třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.
 • Údaj o úrovni EQF je od roku 2017 uváděn na absolventských vysvědčeních od základních škol přes střední po vyšší odborné školy.

Další informace jsou na webových stránkách https://europass.cz/ .

Infografika europass