Aktuality

U nás se stále něco děje, a to od různých kulturních, po zábavné nebo vzdělávací akce.
Z každé z nich vám přinášíme aktuální informace.

Informace o zajištění a vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb pro volbu členů školské rady Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.

Zřízení přípravného výboru pro volby do školské rady

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volby členů školské rady (Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 ve znění pozdějších předpisů) ředitel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 zřídil dne 1. 2. 2023 tříčlenný přípravný výbor k zajištění voleb do školské rady.

Ukončení školního roku 2022 - 2023 v maturitních třídách

V souladu s § 81, odst. (8), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy dne 30. 1. 2023 žákům dny volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 a v souladu s odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 20. 1. 2023 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Best in English 2022

Naše gymnázium se v rámci České republiky umístilo jako 61. z 271 a jako 135. z 704 středních škol ve světě.

Soutěž v anglickém jazyce 2022

Dne 8. 12. 2022 proběhlo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 38 studentů.