Informace k přijímacímu řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

V souladu s § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnila dne 15. 5. 2024 střední škola Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.


 

V úterý 26. 3. 2024 jsme všem uchazečům, kteří dle rozhodnutí CERMATu konají přijímací zkoušky na našem gymnáziu, poslali prostřednictvím systému DiPSy vygenerované pozvánky s průvodními informacemi a případně další sdělení.

Uchazeči, kteří podali přihlášku hybridně čí papírově, obdrží doporučený dopis, který jsme zaslali také v úterý 26. 3. 2024; případně jsme jim veškeré dokumenty zaslali prostřednictvím DS v úterý 26. 3. 2024.

Zde najdete informace k pozvánce pro osmileté a čtyřleté vzdělávání, které jsou součástí pozvánky.

Všem uchazečům přejeme mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek.

Mgr. Bc. Julius Kolín, ředitel školy


 

Jak na elektronickou přihlášku v DiPSy?

 

Na základě četných dotazů uvádíme také výsledky žáků přijatých ke studiu v předchozích letech:

4-leté studium (79-41-K/41 Gymnázium):

V minulém roce bylo do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium přijato na odvolání 20 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč získal 50 bodů a umístil se na 57. pořadí z celkového počtu 60 uchazečů.
 
Rok  Body  
M ČJ Celkem  
2023 10 50 46 106 první přijatý
7 23 20 50 poslední přijatý
2022 24 48 49 121 první přijatý
20 25 44 89 poslední přijatý
2021 12 47 48 107 první přijatý
6 25 21 52 poslední přijatý
2020 22 28 45 95 první přijatý
18 17 32 67 poslední přijatý
2019 21 35 37 93 první přijatý
18 27 28 73 poslední přijatý
 

8-leté studium (79-41-K/81 Gymnázium):

V minulém roce bylo do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium přijato na odvolání 25 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč získal 76 bodů a umístil se na 60. pořadí z celkového počtu 280 uchazečů.
 
Rok  Body  
M ČJ Celkem  
2023 12 46 48 106 první přijatý
12 28 36 76 poslední přijatý
2022 24 47 50 121 první přijatý
24 38 32 94 poslední přijatý
2021 12 50 50 112 první přijatý
10 37 33 80 poslední přijatý
2020 24 37 46 107 první přijatý
22 35 37 94 poslední přijatý
2019 22 32 42 96 první přijatý
20 35 30 85 poslední přijatý