Úřední deska

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2024 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 28. 6. 2024 místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2023 - 2024.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2024

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 20. 3. 2024 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2024.

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2024 - jaro

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 21. 2. 2024 místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období školního roku 2023 - 2024.

Vyhlášení 1. kola PŘ 2024/2025 a stanovení kritérií

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 30. 1. 2024 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Ukončení školního roku 2023 - 2024 v maturitních třídách

V souladu s § 81, odst. (8), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy dne 23. 1. 2024 žákům dny volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Stanovení termínů zkoušek PČ MZ 2024 – jaro a způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ 2024

Ředitel školy stanovil dne 4. 1. 2024 termíny zkoušek PČ MZ 2024 – jaro a v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i způsob záznamu vytvářeného textu PP MZ 2024.