Úřední deska

 

 

Sdělení - profilová část maturitní zkoušky 2023

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určil ředitel školy dne 29. 9. 2022 podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022 – 2023.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2022

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 4. 4. 2022 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2022.