Úřední deska

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2023

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 30. 3. 2023 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2023.

Sdělení - zveřejnění seznamu kandidátů voleb do školské rady, které se uskuteční 20. 4. 2023

V souladu s článkem II. Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 ze dne 2. 2. 2023, oznámili do 9. března 2023 do 15.00 hod. kandidaturu zákonní zástupci uvedení v přiloženém dokumentu.

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2023 - jaro

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 21. 2. 2023 místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období školního roku 2022 - 2023.

Informace o zajištění a vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb pro volbu členů školské rady Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.

Zřízení přípravného výboru pro volby do školské rady

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volby členů školské rady (Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 ve znění pozdějších předpisů) ředitel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 zřídil dne 1. 2. 2023 tříčlenný přípravný výbor k zajištění voleb do školské rady.

Ukončení školního roku 2022 - 2023 v maturitních třídách

V souladu s § 81, odst. (8), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy dne 30. 1. 2023 žákům dny volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.