Úřední deska

Sdělení - profilová část maturitní zkoušky 2024

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určil ředitel školy dne 30. 8. 2023 podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023 – 2024.

Protokoly z voleb do školské rady 2023

Dne 20. 4. 2023 proběhly volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty. Ve dnech 21. a 22. 3. 2023 proběhly volby zástupců pedagogů do školské rady.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2023

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 30. 3. 2023 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2023.