Předmětové komise

Předmětová komise Předseda komise E-mail
Český jazyk Jaroslav Cejnar

ceskyjazyk%z%gpisnicka.cz

Anglický jazyk Jaroslav Cejnar

anglickyjazyk%z%gpisnicka.cz

Německý jazyk Iva Štěpánková

nemeckyjazyk%z%gpisnicka.cz

Společenské vědy Jiří Výborný

spv%z%gpisnicka.cz

Dějepis Dana Hrušková

dejepis%z%gpisnicka.cz

Zeměpis Martin Strakoš

zemepis%z%gpisnicka.cz

Matematika Vít Vlasák

matematika%z%gpisnicka.cz

Přírodní vědy Julius Kolín

prv%z%gpisnicka.cz

Informatika Šárka Hamáčková

ikt%z%gpisnicka.cz

Hudební výchova Nina Nováková

hudebnivychova%z%gpisnicka.cz

Výtvarná výchova Olga Davidová

vytvarnavychova%z%gpisnicka.cz

Tělesná výchova Jana Chlebečková

telesnavychova%z%gpisnicka.cz