Pedagogický sbor

Pedagogický sbor ve školním roce 2023 - 2024

 

Mgr. Bc. Julius Kolín F/IIKT ředitel školy

julius.kolin%z%gpisnicka.cz

Mgr. Jiří Výborný OSZ/D
statutární zástupce ředitele školy
koordinátor prevence

Jméno
 
 
Linka
E-mail
Mgr. Zdeňka Andršová
NJ
 
26
Mgr. Dalibor Bátrla
OSZ/D
třídní učitel SEPTIMY (V7.)
25
PhDr. Jaroslav Cejnar
ČJL/AJ
 
25
Olga Davidová
VV
 
32
Mária Halbrštátová
F/Ch
 
29 
Mgr. Šárka Hamáčková
MA/IKT 
třídní učitelka SEKUNDY (V2.)
28
Mgr. Lenka Havlíčková
BiG
 
29
Mgr. Markéta Hezinová
AJ
třídní učitelka TERCIE (V3.)
25
Mgr. Dana Hrušková
ČJL/D
 
26
PhDr. Květoslava Humhalová, CSc.
AJ/D
 
24
Mgr. Jana Chlebečková
TV
 
26
Ing. Marek Kavan
MA
třídní učitel 1.A 
28
Bc. Karolína Kavanová
Ch/BiG
třídní učitelka PRIMY (V1.)
29
Mgr. Nora Klapalová
D/BiG
třídní učitelka 2.A 
29
Bc. Ondřej Kohut
IIKT
 
31
MgA. Michal Kroček
HV
 
26
Bc. Pavel Linhart
IIKT
 
31
Mgr. Lucie Marešová
NJ
 
26
Mgr. Radovan Miča
TV
 
34
PaedDr. Vanda Nemčoková
ČJL/OSZ
výchovná poradkyně
26
PaedDr. Nina Nováková
ČJL/HV
 
26
PhDr. Ivana Nuhlíčková
AJ
třídní učitelka 4.A
24
Mgr. Tomáš Potoček
AJ/OSZ
třídní učitel KVARTY (V4.)
24
Mgr. Jana Prchalová
ČJL/D
 
25
Mgr. Michal Rak
F/Ch
 
28
Mgr. Blanka Sedláčková
NJ/D
třídní učitelka KVINTY (V5.)
26
Mgr. Petr Slivenecký
AJ/G 
třídní učitel 3.A
24
RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
Ch/BiG
 
29
Mgr. Martin Strakoš
G/BiG
 
 
Mgr. Tomáš Škraban
MA/F
 
28
Mgr. Iva Štěpánková
NJ
třídní učitelka OKTÁVY (V8.)
26
Mgr. Vít Vlasák
MA
třídní učitel SEXTY (V6.)
28
Mgr. Lenka Vorbová
TV
 
34