Aktuality

Vyhlášení volných dnů – 25. a 26. 10. 2021

Na základě doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy a MHMP (zřizovatele školy), vyhlašuji z důvodu epidemiologické situace na 25. a 26. 10. 2021 volné dny. Žáci i veřejnost nemají tyto dny přístup do budovy školy! Mgr. Bc. Julius Kolín, ředitel školy​

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Informace o zajištění voleb do školské rady

Informace k volbám dvou zástupců z řad zákonných zástupců a plnoletých žáků dne 11. 11. 2021.

Více aktualit
Další fotografie
a videa ze života
školy zde