Aktuality

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnila dne 15. 5. 2024 střední škola Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Smutná zpráva

Dnes ráno jsme se dozvěděli o úmrtí jedné z našich žákyň po krátké těžké nemoci. Je to obrovská tragédie pro rodinu a naši školu. Jsme hluboce zasaženi touto událostí. Naše myšlenky patří rodině pozůstalých a přátel žákyně.
Lenka byla žákyní sexty a bude nám všem velmi chybět. Jsme v kontaktu s jejími rodiči, kteří nás požádali, abychom respektovali jejich smutek a soukromí v tomto těžkém čase.
Vyhasnutí života mladého člověka mimořádně silně zasáhlo každého z nás. Vyrovnat se se ztrátou pomáhá zasaženým žákům i psycholog.
Naše škola zřídila krizový tým a jeho psychologové budou v následujících dnech s námi a budou pomáhat našim zaměstnancům a být oporou našim žákům.

Informace pro uchazeče o vzdělávání

V úterý 26. 3. 2024 jsme všem uchazečům, kteří dle rozhodnutí CERMATu konají přijímací zkoušky na našem gymnáziu, poslali prostřednictvím systému DiPSy vygenerované pozvánky s průvodními informacemi a případně další sdělení. Uchazeči, kteří podali přihlášku hybridně čí papírově, obdrží doporučený dopis, který jsme zaslali také v úterý 26. 3. 2024; případně jsme jim veškeré dokumenty zaslali prostřednictvím DS v úterý 26. 3. 2024.

Více aktualit
Další fotografie
a videa ze života
školy zde