Charakteristika školy

Typ školy:   státní
Právní forma:   příspěvková organizace
Zřizovatel:   Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Zaměření:   všeobecné
Forma studia:   denní
Studijní obory:  
79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP dle RVP, délka studia 8 let
79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP dle RVP, délka studia 4 roky
Specializace žáka:   výběrem volitelných předmětů

Fakultní škola

Naše škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK .

O studiu

Na škole máme osmileté a čtyřleté studium, v obou případech všeobecného zaměření. Žáci studují podle učebních plánů schválených MŠMT. V osmiletém i čtyřletém studiu mají žáci od prvního ročníku dva cizí jazyky - anglický a německý. Vlastní zaměření si žáci tvoří v předposledním a posledním ročníku studia formou volitelných předmětů.

Více o maturitách naleznete v sekci Pro žáky a rodiče - Maturity.

Nabídka volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia

Seminář z českého jazyka a literatury, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, společenskovědní seminář, seminář z psychologie, seminář z dějepisu, seminář z moderních dějin, seminář z geografie, seminář z matematiky, seminář z klasické fyziky, seminář z moderní fyziky, seminář z chemie, seminář z praktické chemie, seminář z biologie, seminář z obecné biologie, dějiny výtvarného umění a seminář z programování a IKT.

V seminářích rozšiřujeme a prohlubujeme učivo s důrazem na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ.

O životě školy

  • v tomto školním roce je na škole 354 žáků ve 12 třídách
  • žáci mohou rozvíjet své kreativní schopnosti v různých soutěžích a kulturních vystoupeních
  • pro zájemce o kulturu škola zajišťuje předplatné do Národního divadla a Klubu mladého diváka
  • žáci mají přístup na Internet a možnost zpracovávat a tvořit vlastní práce na PC
  • žáci se mohou účastnit domácích i zahraničních exkurzí, které navazují na probíranou látku, a jazykových kurzů ve Velké Británii
  • škola pořádá lyžařské a vodácké kurzy, kde žáci získají základní výcvik
  • žáci mají možnost obrátit se na školního psychologa
  • barvitější představu o životě školy získáte v sekci Fotogalerie a videa