Úřední deska

 

 

Sdělení - profilová část maturitní zkoušky 2022

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určil ředitel školy dne 21. 9. 2021 podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021 – 2022.