Archiv

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2023 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 30. 6. 2023 místopředsedu a další členy zkušebních maturitních komisí pro podzimní zkušební období školního roku 2022 - 2023.

Protokoly z voleb do školské rady 2023

Dne 20. 4. 2023 proběhly volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty. Ve dnech 21. a 22. 3. 2023 proběhly volby zástupců pedagogů do školské rady.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2023

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 30. 3. 2023 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2023.

Sdělení - zveřejnění seznamu kandidátů voleb do školské rady, které se uskuteční 20. 4. 2023

V souladu s článkem II. Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 ze dne 2. 2. 2023, oznámili do 9. března 2023 do 15.00 hod. kandidaturu zákonní zástupci uvedení v přiloženém dokumentu.

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2023 - jaro

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 21. 2. 2023 místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období školního roku 2022 - 2023.

Informace o zajištění a vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb pro volbu členů školské rady Gymnázia, Praha 4, Písnická 760 volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.

Zřízení přípravného výboru pro volby do školské rady

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volby členů školské rady (Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 ve znění pozdějších předpisů) ředitel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 zřídil dne 1. 2. 2023 tříčlenný přípravný výbor k zajištění voleb do školské rady.

Ukončení školního roku 2022 - 2023 v maturitních třídách

V souladu s § 81, odst. (8), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy dne 30. 1. 2023 žákům dny volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Vyhlášení 1. kola PŘ 2023/2024 a stanovení kritérií

V souladu s § 60 odst. 1 a v souladu s odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 20. 1. 2023 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Stanovení termínů zkoušek PČ MZ 2023 – jaro a způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ 2023

Ředitel školy stanovil dne 20. 1. 2023 termíny zkoušek PČ MZ 2023 – jaro a v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i způsob záznamu vytvářeného textu PP MZ 2023.

Sdělení - profilová část maturitní zkoušky 2023

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určil ředitel školy dne 29. 9. 2022 podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022 – 2023.

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2022 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 25. 8. 2022 místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Stanovení termínů ústních zkoušek před ZMK PČ MZ 2022 – podzim

Ředitel školy stanovil dne 21. 6. 2022 termíny ústních zkoušek před ZMK PČ MZ 2022 – podzim

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2022 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 21. 6. 2022 místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2022

V souladu s § 24 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, schválila dne 4. 4. 2022 zkušební maturitní komise třídy OKTÁVA a zkušební maturitní komise třídy 4.A navržený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek MZ 2022.

Jmenování členů zkušebních maturitních komisí MZ 2022 - jaro

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 23. 3. 2022 místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 24. 1. 2022 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023.

Stanovení termínů zkoušek PČ MZ 2022 – jaro a způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ 2022

Ředitel školy stanovil dne 10. 1. 2022 termíny zkoušek PČ MZ 2022 – jaro a v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i způsob záznamu vytvářeného textu PP MZ 2022.

Sdělení k volbám do školské rady - výsledky voleb 2021

Dne 11. 11. 2021 proběhly volby členů Školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty. Protokol z voleb naleznete v příloze.

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021