Úřední deska

 

 

Vyhlášení 1. kola PŘ 2023/2024 a stanovení kritérií

V souladu s § 60 odst. 1 a v souladu s odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 20. 1. 2023 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Stanovení termínů zkoušek PČ MZ 2023 – jaro a způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ 2023

Ředitel školy stanovil dne 20. 1. 2023 termíny zkoušek PČ MZ 2023 – jaro a v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i způsob záznamu vytvářeného textu PP MZ 2023.

Sdělení - profilová část maturitní zkoušky 2023

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určil ředitel školy dne 29. 9. 2022 podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022 – 2023.