Aktuality

U nás se stále něco děje, a to od různých kulturních, po zábavné nebo vzdělávací akce.
Z každé z nich vám přinášíme aktuální informace.

Olympiáda v v anglickém jazyce 2023-2024

V úterý 20. 2. 2024 proběhlo obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Gratulujeme úspěšnému řešiteli.

Olympiáda v českém jazyce 2023-2024

V úterý 30. 1. 2024 se v Domě dětí a mládeže Jižní Město uskutečnilo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce. Gratulujeme postupující do krajského kola.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 30. 1. 2024 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Jak na elektronickou přihlášku v DiPSy?

Sledujte videonávod!

Ukončení školního roku 2023 - 2024 v maturitních třídách

V souladu s § 81, odst. (8), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy dne 23. 1. 2024 žákům dny volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Změna v běhu Přípravy na přijímací zkoušky

Z důvodu onemocnění pedagoga došlo k výměně kurzu ČJ a M. Ve středu 3. 1. 2024 proběhl kurz ČJ a ve středu 10. 1. 2024 proběhne kurz M. Další běh pokračuje beze změny, t. j. ve středu 17. 1. 2024 kurz M a ve středu 24. 1. 2024 kurz ČJ. Děkujeme za pochopení.