Zřízení přípravného výboru pro volby do školské rady

Zpět na výpis

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volby členů školské rady (Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 ve znění pozdějších předpisů) ředitel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 zřídil dne 1. 2. 2023 tříčlenný přípravný výbor k zajištění voleb do školské rady.

Zřízení přípravného výboru pro volby do školské rady.