Archiv

Stanovení termínů ústních zkoušek před ZMK PČ MZ 2022 – podzim

Ředitel školy stanovil dne 21. 6. 2022 termíny ústních zkoušek před ZMK PČ MZ 2022 – podzim

Jmenování členů zkušební maturitní komise MZ 2022 - podzim

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky číslo 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval ředitel školy dne 21. 6. 2022 místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2021 - 2022.

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Sdělení k volbám do školské rady - zveřejnění seznamu kandidátů 2021

Informace o zajištění voleb do školské rady 2021

V souladu s § 167, odst. (4) zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a s Volebním řádem pro volby členů školské rady – Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 v platném znění zřídil statutární zástupce školy ke dni 6. 2. 2020 tříčlenný přípravný výbor, který zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

Termín zkoušek PČ MZ - podzim 2021

V souladu s §2, odst. 7 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) stanovil dne 25. 8. 2021 ředitel školy termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období na 1. 9. 2021.

Jmenování členů ZMK - podzim 2021

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky MŠMT ČR číslo 177/2009 Sb. ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem XXX. OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) jmenoval dne 25. 8. 2021 ředitel školy místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2020 - 2021.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Oznámení pověřence

Oznámení pověřence