Kódy oborů a kritéria

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Maximální počet otevíraných tříd

Předpokládaný počet přijímaných žáků

79-41-K/41

Gymnázium

4 roky

1

 30

79-41-K/81

Gymnázium

8 let

1

 30

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, vyhlásil dne 24. 1. 2022 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023.

Kritéria jsou ke stažení níže.