Termín zkoušek PČ MZ - podzim 2021

Zpět na výpis

V souladu s §2, odst. 7 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) stanovil dne 25. 8. 2021 ředitel školy termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období na 1. 9. 2021.