Jmenování členů ZMK - podzim 2021

Zpět na výpis

Podle § 35 a § 36, Vyhlášky MŠMT ČR číslo 177/2009 Sb. ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem XXX. OOP MŠMT ČR (č. j. MSMT-3267/2021-3) jmenoval dne 25. 8. 2021 ředitel školy místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období školního roku 2020 - 2021.