Informace o zajištění voleb do školské rady 2021

Zpět na výpis

Vážení rodiče, žáci,

 

v souladu s § 167, odst. (4) zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a s Volebním řádem pro volby členů školské rady – Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 v platném znění zřídil statutární zástupce školy ke dni 6. 2. 2020 tříčlenný přípravný výbor, který zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

Z rozhodnutí zřizovatele školy je rada školy šestičlenná – dva zástupci za zřizovatele, dva zástupci z řad zákonných zástupců a plnoletých žáků a dva zástupci za pedagogické pracovníky.

Z hlediska epidemiologické situace nebylo možné volby uskutečnit 23. 4. 2020 ani v pozdějším období. Nyní je již situace příznivější, a proto se ředitel školy ve spolupráci s přípravným výborem rozhodl vyhlásit nový termín voleb.

Pro volby dvou zástupců z řad zákonných zástupců a plnoletých žáků stanovil ředitel školy tyto termíny:

Návrh kandidátů (viz Vyhlášení voleb) do 11. října 2021 do 10.00 hod. osobně do kanceláře školy nebo doporučenou poštou.

Představení kandidátů – seznam kandidátů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy, u každého kandidáta bude uvedeno jméno, příjmení, v případě zákonného zástupce zaměstnání a ročník studia jeho dítěte, u plnoletého žáka ročník studia.

Zveřejnění seznamu kandidátů do 11. října 2021.

Volby dne 11. 11. 2021 od 7.40 hod. do 11.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Výsledky budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy do 12. 11. 2021.

V Praze 4. 10. 2021

Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r., ředitel školy

Příloha: Vyhlášení voleb