Výsledky přijímacího řízení

Vzhledem k počtu uchazečů v 1. kole škola NEBUDE pořádat další kola přijímacího řízení!

Kancelář školy je pro příjem zápisových lístků a odvolání otevřena:
pondělí – čtvrtek: 7:40 – 11, 12 – 16 hod.
pátek: 7:40 - 11, 12 – 13:30 hod.

Vzor možného odvolání - 8L studium (DOC).

Vzor možného odvolání - 4L studium (DOC).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Odvolání lze podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí!!!
Věnujte, prosím, pozornost odstavcům „Poučení“ a „Upozornění“ ve výsledkových listinách!!!

Výsledky 1. kola

Osmileté studium

Výsledková listina 8L studium - náhradní termín - nepřijatí uchazeči (PDF).

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín - osmileté studium (PDF).  NEJEDNÁ SE O ROZHODNUTÍ!!!

Výsledková listina 8L studium – přijatí uchazeči (PDF).

Výsledková listina 8L studium – nepřijatí uchazeči (PDF).

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení - osmileté studium (PDF).  NEJEDNÁ SE O ROZHODNUTÍ!!!

Pro lepší hledání - seřazeno dle evidenčního čísla.

Čtyřleté studium

Výsledková listina 4L studium - náhradní termín - přijatí uchazeči (PDF).

Výsledková listina 4L studium - náhradní termín - nepřijatí uchazeči (PDF).

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín - čtyřleté studium (PDF).  NEJEDNÁ SE O ROZHODNUTÍ!!!

Výsledková listina 4L studium – přijatí uchazeči (PDF).

Výsledková listina 4L studium – nepřijatí uchazeči (PDF).

Pořadí uchazečů 1. kola přijímacího řízení - čtyřleté studium (PDF).  NEJEDNÁ SE O ROZHODNUTÍ!!!

Pro lepší hledání - seřazeno dle evidenčního čísla

 

Počet přijatých uchazečů je snížen o počet uchazečů, kteří budou konat jednotné testy v náhradním termínu!

Výsledky hodnocení prvního a posledního uchazeče (PDF)