O škole

Škola nabízí osmileté a čtyřleté studium, v obou případech všeobecného zaměření. Žáci studují podle učebních plánů schválených MŠMT. V osmiletém i čtyřletém studiu se vyučují od prvního ročníku dva cizí jazyky - anglický a německý.

Charakteristika školy
Inspekční zprávy ČŠI
Povinně zveřejňované informace
Úspěchy
Učební plány
Školská rada
Školní řád
Školní vzdělávací programy (ŠVP)
Stalo se
Fotogalerie a videa
GDPR (Ochrana osobních údajů)
Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy