Vysvětlivky k přihláškám

Prosíme o PŘESNÉ, PLATNÉ a ČITELNÉ vyplnění přihlášky! Jde o správní řízení!

Dále pro operativní komunikaci uvedení E-MAILOVÉ ADRESY a TELEFONU.

Uchazeč musí mít (podle §1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.)

  • buď PŘEDCHOZÍ ŠKOLOU POTVRZENOU klasifikaci
  • nebo PŘIKLÁDÁ OVĚŘENÉ KOPIE VYSVĚDČENÍ.

tj.

  • u 4-letého studia vysvědčení za 1. pol. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ (příp. první a druhé pololetí předposledního ročníku předchozího studia a první pololetí posledního ročníku předchozího studia),
  • u 8-letého studia vysvědčení za 1. pol. a 2. pol. 4. ročníku a 1. pol. 5. ročníku ZŠ

VČETNĚ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ A PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU (na 2 desetinná místa).

Potvrzení od lékaře NEPOŽADUJEME!

Vysvětlivky k přihláškám [PDF, 708 kB]