Příprava na přijímací zkoušky - „přípravný kurz“

Naše škola pořádala pro zájemce z 9. tříd ZŠ kurz matematiky a českého jazyka (vybrané učivo).

Na základě zkušeností z předchozích let i vzhledem k epidemické situaci v letošním školním roce tento kurz zatím pořádat nebudeme.