Informace k přijímacímu řízení

ONLINE Dny otevřených dveří
Příprava na přijímací zkoušky - „přípravný kurz“
Jednotná přijímací zkouška 2022