Poznávací zájezdy

Zpět na výpis

Předmětová komise zeměpisu od roku 1996 pravidelně pořádá poznávací zájezdy. Jejich náplň je velmi zajímavá. Studenti poznají nejen historii země v kontextu Evropy, ale i odlišnosti ekonomik, zvyků, náboženství atp. Součástí zájezdů je pochopitelně i regenerace sil (např. výšlapy v oblasti Chamonix, pěší túry kolem La Dole ve Švýcarsku, koupání v Atlantiku, Středozemním moři nebo v Ženevském jezeře). O zájmu studentů svědčí i stoupající počet účastníků.