Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zpět na výpis

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 30. 1. 2024 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a stanovil jednotná kritéria včetně způsobu hodnocení jejich splnění.

Bližší informace naleznete  zde.