Aktuality

Informace pro uchazeče o vzdělávání

V úterý 26. 3. 2024 jsme všem uchazečům, kteří dle rozhodnutí CERMATu konají přijímací zkoušky na našem gymnáziu, poslali prostřednictvím systému DiPSy vygenerované pozvánky s průvodními informacemi a případně další sdělení. Uchazeči, kteří podali přihlášku hybridně čí papírově, obdrží doporučený dopis, který jsme zaslali také v úterý 26. 3. 2024; případně jsme jim veškeré dokumenty zaslali prostřednictvím DS v úterý 26. 3. 2024.

Německá konverzace s rodilými mluvčími (Kommt mit uns reden)

Ve čtvrtek 7. 3. 2024 jsme navštívili jazykovou školu Tandem, která si pro nás připravila tři konverzační bloky s německými rodilými mluvčími. Ve skupinách jsme postupně hovořili o Německu, cestování a jídle. V příjemném prostředí jazykové školy se všichni zúčastnění něco nového naučili a rozvinuli své konverzační dovednosti.

Konverzační soutěž v německém jazyce 2024

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se v Gymnáziu Elišky Krásnohorské, Ohradní, Praha 4 uskutečnilo obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši zástupci Václav Tregler a Linda Kopecká (oba ze septimy) obsadili dělené sedmé místo z celkového počtu 11 účastníků.

Více aktualit
Další fotografie
a videa ze života
školy zde