• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Zákl. společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Matematika – doporučené učebnice

  Učebnice pro 1. ročník

  Z řady Matematika pro gymnázia:
  I. Bušek, L. Boček, E. Calda – Základní poznatky z matematiky
  L. Boček, J. Bočková, J. Charvát – Rovnice a nerovnice
  E. Pomykalová – Planimetrie

  Doporučené sbírky a přehledy:
  F. Janeček – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
  J. Polák – Přehled středoškolské matematiky I.
  J. Polák – Středoškolská matematika v úlohách I.

  Učebnice pro 2. ročník

  Z řady Matematika pro gymnázia:
  O. Odvárko – Funkce
  O. Odvárko – Gonoimetrie
  E. Pomykalová – Stereometrie
  E. Calda – Komplexní čísla

  Doporučené sbírky a přehledy:
  F. Janeček – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakladatelství Prometheus)
  J. Polák – Přehled středoškolské matematiky I.
  J. Polák – Středoškolská matematika v úlohách I.

  Učebnice pro 3. ročník

  Z řady Matematika pro gymnázia:
  M. Kočandrle, L.Boček – Analytická geometrie
  E. Calda, V. Dupač – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

  Doporučené sbírky a přehledy:
  I. Bušek – Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie
  J. Polák – Přehled středoškolské matematiky
  J. Petáková – Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

  Učebnice pro 4. ročník

  Z řady Matematika pro gymnázia:
  O. Odvárko – Posloupnosti a řady
  D. Hrubý, J. Kubát – Diferenciální a integrální počet

  Doporučené sbírky a přehledy:
  O. Odvárko – Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady
  J. Polák – Přehled středoškolské matematiky
  J. Petáková – Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ
  J. Polák – Středoškolská matematika v úlohách II.
  J. Kubát – Sbírka úloh pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zk. na VŠ
  Počítačová učebnice M.Krynického

  Matematika