• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Zákl. společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Dějepis – seminární práce, studijní texty

  Výsledkem výuky dějepisného semináře

  Seminární práce
  Sborník vybraných kapitol nejlepších seminárních prací s názvem „Ve stopách dějin“
  Studie s názvem „Národnostní otázka“, jež je výsledkem školní konference
  na dané téma
  Slovník vybraných pojmů z dějin pravěku a starověku, středověku a novověku
  Sborník příspěvků k problematice nejnovějších dějin: „Politika konfrontace, studená válka a bipolární rozdělení světa po roce 1945“
  Sborník příspěvků z konference na téma „Židé – holocaust – dnešek“

  Při zhotovování těchto studijních materiálů bylo cílem vytvořit si vlastní pomůcky použitelné při přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ. Záměrem rovněž bylo zvýšit zájem ostatních studentů o historii.

  Výběr témat seminárních prací odráží zájem studentů jak o světové, tak i o národní dějiny v různých historických etapách. Práce se zabývají politickým vývojem zemí, rozvojem vědy a techniky, kultury i umění. Své místo zde nacházejí i studie o starých civilizacích, mnohé se zabývají také úlohou různých osobností v dějinách lidské společnosti.

  Témata seminárních prací

  –  Řecké antické umění
  –  Moderní umělecké směry 20. století
  –  Počátky vývoje českých měst a vznik městské heraldiky
  –  Stoletá válka
  –  Renesance a postavení ženy ve společnosti
  –  Osudy židovské Prahy
  –  Náboženské války ve Francii
  –  Pražské jaro 1968
  –  Indie – historický a kulturní vývoj
  –  Fašismus a jeho šíření v Evropě
  –  Imperialismus a kolonialismus
  –  Mezinárodní vztahy a diplomatická jednání během druhé světové války
  –  Rusko za posledních Romanovců
  –  Katedrála svatého Víta
  –  Výmarská republika
  –  Tradice a perspektivy ve vzdělávání městské části Praha 12
  –  Válka v Perském zálivu
  –  Smrt ve starověkém Egyptě
  –  Právo v římském státě
  –  Benátky v průběhu staletí
  –  Sovětsko – americké vztahy po druhé světové válce
  –  Konfliktní svět islámu
  –  Politický systém Československa 1918 – 1938
  –  Kabala
  –  Ježíš Kristus
  –  Speciální vojenské jednotky a jejich úloha v moderních dějinách
  –  Války o nezávislost ve Skotsku 1286 – 1379
  –  Historie kinematografie
  –  František Ferdinand – věčný následník trůnu
  –  M. Robespierre a Velká francouzská revoluce
  –  Kubánská revoluce

  Studijní texty

  jsou výsledkem práce dějepisného semináře. Cílem při tvorbě těchto materiálů
  je vytvořit si vlastní pomůcky použitelné při přípravě na maturitu a přijímací
  zkoušky na VŠ.

  Témata pro 1. ročník (RTF)
  Témata pro 2. ročník (RTF)
  Témata pro primu (RTF)
  Témata pro tercii (RTF)