• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Ruský jazyk

  symbol předmětu

  Výuka

  Ruský jazyk vyučujeme jako druhý cizí jazyk.

  Již od roku 2002 vyučujeme ruský jazyk také jako volitelný předmět.

  Učebnice

  RADUGA (nakladatelství Fraus)
  KLASS!3 (nakladatelství Klett)

  Vyučující ruského jazyka

  Mgr. Zdeňka Andršová