• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Německý jazyk

  symbol předmětu

  Výuka

  Německý jazyk vyučujeme již od primy.

  Žáci jsou rozděleni ve skupinách po 15 až 16 žácích. Sejde-li se dostatečný počet žáků s částečnou znalostí němčiny ze ZŠ, tvoří samostatnou skupinu.

  V posledních dvou ročnících mohou žáci navštěvovat v rámci volitelných předmětů konverzaci v německém jazyce, která slouží nejen k rozšiřování slovní zásoby,
  ale i k přípravě na maturitní zkoušku.

  Učebnice

  V nižších ročnících (prima-kvarta) vyučujeme podle učebnic:

  PRIMA (nakladatelství Fraus)

  ve vyšších ročnících podle:

  PRIMA (nakladatelství Fraus)
  DIREKT NEU (nakladatelství Klett)

  K dalšímu procvičování a obohacování výuky používáme:

  Soutěže

  Každý rok se zúčastňujeme konverzační soutěže v německém jazyce.

  Výlety, exkurze

  Podle zájmu žáků pořádáme jednodenní exkurze k našim německy mluvícím sousedům. Navštívili jsme již např. Berlín, Drážďany, Mnichov, Vídeň.

  Třikrát jsme byli na týdenní exkurzi v mládežnickém centru v HARDEHAUSENU (SEVERNÍ PORÝNÍ-VESTFÁLSKO). Navštívili jsme Kolín nad Rýnem, Göttingen, počítačové muzeum v Paderbornu.
  Ve volném čase konverzovali naši studenti s německými studenty.
  Tato akce se setkala s velkou odezvou a bude se, doufáme, opakovat, neboť tak mají studenti nejlepší možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi.

  Vyučující německého jazyka

  Mgr. Iva Štěpánková (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Zdeňka Andršová
  Mgr. Blanka Sedláčková
  Mgr. Daniela Fáberová