• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Informatika a informační a komunik. technologie

  symbol předmětu

  Studium

  V primě a sekundě osmiletého studia probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu ; předmět se nazývá IKT (informační a komunikační technologie).

  Studenti se učí o součástkách (hardware), práce s OS Windows, aplikační programy (textový editor, tabulkový program, prezentační programy, grafické programy) práci s internetem.

  V tercii osmiletého studia je zařazen předmět "digitální technologie", který je zaměřen na práci s fotografiemi a multimédii (zvuk, video)

  Ve čtyřletém studiu se vyučuje informatika povinně v prvním a druhém ročníku.
  Předmět se nazývá IIKT (informatika a informační a komunikační technologie)

  Od třetího ročníku (a odpovídajícího ročníku osmiletého studia – septimy) se mohou studenti přihlásit v rámci volitelných předmětů do Semináře z IVT
  a také z tohoto předmětu maturovat.

  Soutěže

  Momentka z počítačové sputěže

  Naši studenti se každý rok úspěšně zúčastňují soutěží pořádaných ZŠ Jílovská (= škola se zaměřením mj.
  na informatiku).

  Jsou to soutěže v práci s aplikačními programy (Word, Excel, Powerpoint, grafické programy), dále soutěž v programování a soutěž v tvorbě třídních webových stránek.

  Vybavení

  Na škole jsou dvě učebny pro výuku Informatiky, od podzimu 2006 nový server pro správu celé školní sítě.

  Jedna učebna slouží převážně pro povinnou výku IVT a IKT, druhá (vybavena v r. 2007) slouží převážně pro výuku ostatních předmětů pomocí PC, využití speciálních programů pro jazyky a jiné předměty, využití internetu. Ve škole funguje systém „Bakaláři“ pro známkování a školní agendu – studenti mohou k „Bakalářům“ přistupovat pomocí internetu.

  Od srpna 2009 je i druhá učebna vybavena plochými LCD monitory.

  Dále je ve škole také studovna vybavená počítači s přístupem na internet, kterou mohou studenti využívat o přestávkách a volných hodinách.

  Vyučující

  Mgr. Šárka Hamáčková (ICT koordinátor), (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Blanka Běhounková
  Tomáš Škraban

  Materiály ke studiu