• Informace
 • Kódy oborů a kritéria
 • Ilustrační testy
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Informace


  UPOZORNĚNÍ!

  Přihlášku bylo třeba ODEVZDAT NEJPOZDĚJI 1. 3. 2019!

  kód oboru        název oboru         délka studia
  79-41-K/41        Gymnázium        4 roky           
  79-41-K/81        Gymnázium        8 let               

  V letošním roce přijímáme pouze tiskopis přihlášky dle níže uvedeného vzoru.

  Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí!!!
  Pokud podáváte přihlášky na dvě školy, musí být obě přihlášky identické!!!
  U škol se nejedná o pořadí zájmu! Zájem projevíte následně odevzdáním zápisového lístku.
  Obě přihlášky potvrdí ZŠ a podepíše zákonný zástupce i žák
  Uchazeč musí mít (podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
  - buď PŘEDCHOZÍ ŠKOLOU POTVRZENOU klasifikaci
  - nebo PŘIKLÁDÁ OVĚŘENÉ KOPIE VYSVĚDČENÍ.
  Tj. u 4-letého studia vysvědčení za 1. pol. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku,
  u 8-letého studia vysvědčení za 1. pol. a 2. pol. 4. ročníku a 1. pol. 5. ročníku
  VČETNĚ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ A PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU (na 2 desetinná místa).

  Přihláška musí být vytištěna na JEDNOM listu A4 (OBOUSTRANNĚ)!
  NESMÍ BÝT SLEPENA ZE DVOU LISTŮ!!!


  Přihláška v XLS souboru: Jednotlivé strany jsou ve dvou listech jednoho sešitu. Při hledání druhé strany se pozorně v Excelu podívejte na záložky dole!

  Dále prosíme o PŘESNÉ, PLATNÉ a ČITELNÉ (zvláště E-MAILOVÉ ADRESY a TELEFONU) vyplnění přihlášky!
  Jde o správní řízení!


  DATOVÁ SCHRÁNKA se uvádí POUZE
  pokud je registrovaná na fyzickou osobu (FO)!

  Potvrzení od lékaře NEPOŽADUJEME!


  Vzor přihlášky PZ 2019 naleznete ZDE.

  Informace dle § 60, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a kritéria hodnocení (PDF)


  Další informace na www.cermat.cz

  Příprava na přijímací zkoušky
  Gymnázium, Písnická 760, Praha 4
  (500m od Novodvorské)
  pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ
  kurz matematiky a českého jazyka
  (vybrané učivo).
  Zahájení ve středu 17. 10. 2018.
  16 lekcí (střídavě český jazyk a matematika)
  vždy ve středu od 15.30 do 16.30 hodin.

  Cena za celý kurz je 1120 Kč.
  Je možné zvolit např. jen ČJ nebo jen M.
  Kurz bude zahájen při minimální účasti 15 zájemců.

  Přihlášky  martina.amchova@gpisnicka.cznebo tel. 777 199 562.

  „Štěstí přeje připraveným“


  Sdělení MŠMT ze dne 7. září 2018

  Jednotná přijímací zkouška,
  jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

  1. termín:    pátek 12. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
                               úterý 16. dubna 2019 - pro obory osmiletých gymnázií

  2. termín:    pondělí 15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
                               středa 17. dubna 2019 - pro obory osmiletých gymnázií

  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělání:

  1. termín:    pondělí 13. května 2019
  2. termín:    úterý 14. května 2019

  Celé znění naleznete Z D E (PDF).


  Dny otevřených dveří
  se konaly v úterý 4. 12. 2018 a ve středu 16. 1. 2019
  vždy od 15:30 do 17:30 hod.

  Jako přípravu na dny otevřených dveří Vám doporučujeme navštívit sekce

  Fotogalerie a videa     Školní vzdělávací program     Učební plány