• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Úspěchy

  ROK 2017 - 2018

  ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

  krajské kolo
  Adam Urbánek (oktáva) - 3. místo v kategorii D - postoupil do celostátního kola

  okresní kolo
  Adam Urbánek (oktáva) - 2. místo v kategorii D - postoupil do krajského kola
  Ondřej Trupl (sekunda) - 3. místo v kategorii B
  Adam Baroch (prima) - 4. místo v kategorii A
  Lukáš Dostál (oktáva) - 5. místo v kategorii D
  Jindřich Ladislav Míšek (kvarta) - 10. místo v kategorii C

  OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

  obvodní kolo
  Michal Novák (tercie) - 3. místo v I. kategorii

  OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

  obvodní kolo
  Ondřej Peška (kvarta) - 1. místo ve II. kategorii

  KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

  obvodní kolo
  Tereza Bohumská (septima) - 4. místo

  školní kolo
  Tereza Bohumská (septima) - postupuje do obvodního kola

  FYKOSí FYZIKLÁNÍ

  celostátní soutěž s mezinárodní účastí pořádaná MFF UK Praha
  Miroslav Holeček, Anna Cihlářová, Martin Hubal, Štěpán Štafl a Šimon Zvára (všichni septima) - 15. místo v kategorii B
  Jakub Bartoš, Adam Nekolný, Vojtěch Zvára a Zuzana Černohousová (všichni sexta) a Pavel Linhart (2.A) - 19. místo v kategorii C

  ROK 2016 - 2017

  PRAŽSKÝ GLÓBUS

  školní kolo
  Ondřej Pavlas (sekunda) - postupuje do finále
  Jana Staňková (kvarta) - postupuje do finále
  Veronika Vlková (sexta) - postupuje do finále
  Lukáš Dostál, Jan Polter a Adam Urbánek (septima) - postupují do finále

  ROK 2015 - 2016

  OLYMPIÁDA ČESKÉHO JAZYKA

  krajské kolo
  Barbora Bromová (kvarta) - 1. místo v I. kategorii - postupuje do ústředního kola

  okresní kolo
  Barbora Bromová (kvarta) - 2. místo v I. kategorii - postupuje do krajského kola
  Lucie Kopecká (kvarta) - 3. místo v I. kategorii - postupuje do krajského kola
  Barbora Vélová (sexta) - 1. místo ve II. kategorii - postupuje do krajského kola

  ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

  krajské kolo
  Adam Urbánek (sexta) - 2. místo v kategorii D - postupuje do celostátního kola

  okresní kolo
  Ondřej Pavlas (prima) - 1. místo v kategorii A - postupuje do krajského kola
  Vít Skalický (sekunda) - 1. místo v kategorii B - postupuje do krajského kola
  Nela Otáhalová (kvarta) - 6. místo v kategorii C
  Adam Urbánek (sexta) - 2. místo v kategorii D - postupuje do krajského kola
  Lukáš Dostál (sexta) - 3. místo v kategorii D - postupuje do krajského kola

  FYKOSí FYZIKLÁNÍ

  celostátní soutěž s mezinárodní účastí pořádaná MFF UK Praha
  Lukáš Zíb, Magdalena Goldmannová, Zdeněk Horáček, Tomáš Brabenec a Martin Šorm (všichni oktáva) - 29. místo v kategorii A
  Anna Zhigaykova, Simona Vránová, Jan Kušev a Petr Hána (všichni septima) a Jiří Orság (3.A) - 44. místo v kategorii B

  KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

  školní kolo
  Helena Böhmová (septima) - postupuje do obvodního kola

  KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

  školní kolo
  Ondřej Peška (sekunda) - kategorie I. - postupuje do obvodního kola
  Barbora Bromová (kvarta) - kategorie II. - postupuje do obvodního kola
  Daniela Bifarale (sexta) - kategorie III. - postupuje do obvodního kola

  ROK 2014 - 2015

  BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

  krajské kolo
  Anna Leichterová (oktáva) - 2. místo v kategorii A - postupuje do Ústředního kola

  OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

  obvodní kolo
  Barbora Bromová (tercie) - 1. místo - postupuje do krajského kola
  Veronika Vorlová (kvarta) - 2. místo - postupuje do krajského kola

  ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

  okresní kolo
  Matěj Löwinger (prima) - 7. místo v kategorii A
  Aneta Kubištová (sekunda) - 4. místo v kategorii B
  Václav Borůvka (kvarta) - 4. místo v kategorii C
  Lukáš Dostál (kvinta) - 3. místo v kategorii D

  FYKOSí FYZIKLÁNÍ

  celostátní soutěž s mezinárodní účastí pořádaná MFF UK Praha
  Lukáš Zíb, Magdalena Goldmannová, Zdeněk Horáček, Tomáš Brabenec a Martin Šorm (všichni septima) - 25. místo v kategorii B
  Ondřej Tichý, Jakub Dobrovolný, Jan Ludvík, Tomáš Kouřimský (všichni oktáva) a Zoltán Paluch (4.A) - 22. místo v kategorii A

  KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

  školní kolo
  Helena Böhmová (sexta) - postupuje do obvodního kola
  Thanh Huyen Nguyen (2.A) - postupuje do obvodního kola

  KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

  školní kolo
  Tereza Jedličková (sekunda) - kategorie I. - postupuje do obvodního kola
  Barbora Bromová (tercie) - kategorie II. - postupuje do obvodního kola
  Barbora Vélová (kvinta) - kategorie III. - postupuje do obvodního kola

  PRAŽSKÝ GLÓBUS

  školní kolo
  Kristýna Hovorková (sekunda) - kategorie A - postoupila do finále
  Aneta Kubištová (sekunda) - kategorie A - postoupila do finále

  Anna Sobotková (kvarta) - kategorie B - postoupila do finále

  Tomáš Hlaváček (oktáva) - kategorie C - postoupil do finále
  František Novotný (oktáva) - kategorie C - postoupil do finále
  Adam Urbánek (kvinta) - kategorie C - postoupil do finále

  ROK 2013 - 2014

  ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

  celostátní kolo
  Adam Urbánek (kvarta) - 10. místo v kategorii C

  krajské kolo
  Adam Urbánek (kvarta) - 5. místo v kategorii C - postupuje do ústředního kola
  Aneta Kubištová (prima) - 5. místo v kategorii A - úspěšný řešitel
  Jan Pulec (oktáva) - 6. místo v kategorii D - úspěšný řešitel
  Barbora Bromová (sekunda) - 10. místo v kategorii B - úspěšný řešitel

  obvodní kolo
  Aneta Kubištová (prima) - 2. místo v kategorii A - postupuje do krajského kola
  Barbora Bromová (sekunda) - 1. místo v kategorii B - postupuje do krajského kola
  Adam Urbánek (kvarta) - 1. místo v kategorii C - postupuje do krajského kola
  Jan Pulec (oktáva) - 2. místo v kategorii D - postupuje do krajského kola
  František Novotný (septima) - 5. místo v kategorii D

  FYKOSí FYZIKLÁNÍ

  celostátní soutěž s mezinárodní účastí pořádaná MFF UK Praha
  Zdeněk Horáček, Lukáš Zíb, Magdalena Goldmannová, Tomáš Brabenec a Martin Šorm (všichni sexta) - 8. - 9. místo v kategorii C
  Tomáš Kapal (4.A), Jan Špitálský (4.A), Jan Voldřích (oktáva), Ondřej Tichý (septima) a Jakub Dobrovolný (septima) - 20. místo v kategorii A

  CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

  krajské kolo
  Jan Voldřích (oktáva) - 4. místo v kategorii A - úspěšný řešitel
  Tomáš Kapal (4.A) - 6. místo v kategorii A - úspěšný řešitel
  Tomáš Kouřimský (septima) - 16. místo v kategorii B
  Tereza Bohumská (tercie) - 24. místo v kategorii D - úspěšný řešitel

  obvodní kolo
  Tereza Bohumská (tercie) - 3. místo v kategorii D - postupuje do krajského kola
  Anna Cihlářová (tercie) - 6. místo v kategorii D

  školní kolo
  Tomáš Kapal (4.A) - 1. místo v kategorii A - postupuje do krajského kola
  Jan Voldřích (oktáva) - 2. místo v kategorii A - postupuje do krajského kola
  Tomáš Kouřimský (septima) - 1. místo v kategorii B - postupuje do krajského kola
  Magdalena Goldmannová (sexta) - 1. místo v kategorii C
  Tereza Bohumská (tercie) - 1. místo v kategorii D - postupuje do obvodního kola
  Anna Cihlářová (tercie) - 2. místo v kategorii D - postupuje do obvodního kola

  BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

  krajské kolo
  Anna Leichterová (septima) - 5. místo v kategorii A
  Magdalena Goldmannová (sexta) - 17. místo v kategorii B
  Tadeáš Bílek (oktáva) - 21. místo v kategorii A

  obvodní kolo
  Anna Cihlářová (tercie) - 1. místo v kategorii C - postupuje do krajského kola
  Alexandra Goldmannová (tercie) - 6. místo v kategorii C
  Nela Otáhalová (sekunda) - 13. místo v kategorii D
  Lucie Smolíková (sekunda) - pro nemoc se neúčastnila

  školní kolo
  Anna Leichterová (septima) - 1. místo v kategorii A - postupuje do krajského kola
  Tadeáš Bílek (oktáva) - 2. místo v kategorii A - postupuje do krajského kola
  Magdalena Goldmannová (sexta) - 1. místo v kategorii B - postupuje do krajského kola
  Anna Cihlářová (tercie) - 1. místo v kategorii C - postupuje do obvodního kola
  Alexandra Goldmannová (tercie) - 2. místo v kategorii C - postupuje do obvodního kola
  Lucie Smolíková (sekunda) - 1. místo v kategorii D - postupuje do obvodního kola
  Nela Otáhalová (sekunda) - 2. místo v kategorii D - postupuje do obvodního kola

  KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

  krajské kolo
  Aneta Schmidtová (septima) - 11. místo

  obvodní kolo
  Aneta Schmidtová (septima) - 1. - 2. místo - postupuje do krajského kola
  Helena Böhmová (kvinta) - 5. místo

  školní kolo
  Helena Böhmová (kvinta) - postupuje do obvodního kola
  Aneta Schmidtová (septima) - postupuje do obvodního kola

  KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

  obvodní kolo
  František Novotný (septima) - 4. místo v kategorii II.
  Michal Kovačič (kvarta) - 5. místo v kategorii II.
  Lucie Smolíková (sekunda) - 10. místo v kategorii I.

  školní kolo
  Lucie Smolíková (sekunda) - kategorie I. - postupuje do obvodního kola
  Michal Kovačič (kvarta) - kategorie II. - postupuje do obvodního kola
  František Novotný (septima) - kategorie III. - postupuje do obvodního kola

   

  ROK 2012 - 2013

  FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

  domácí kolo
  kategorie A
  Jan Dudák (4.A) - 61 bodů ze 70 možných - postupuje do krajského kola
  Karolína Mancová (oktáva) - 51 bodů ze 60 možných - postupuje do krajského kola

  OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

  školní kolo
  I kategorie
  1. Jirečková (kvarta) - 31 bodů - postupuje do obvodního kola
  2. Špačková (kvarta) - 25 bodů - postupuje do obvodního kola
  3. Vélová (tercie) - 23 bodů

  II kategorie
  1. Švigová (kvinta)- 26 bodů - postupuje do obvodního kola
  2. Marešová B.(septima)- 25 bodů - postupuje do obvodního kola
  3. Sopoušková (sexta) - 23 bodů

   

  ROK 2011 - 2012

  LITERÁRNÍ A HISTORICKÁ SOUTĚŽ „DANIEL“

  Jana Leichterová (oktáva) - 3. místo v literární části
  Výsledky literární části soutěže naleznete zde

  FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

  Jan Dudák (3.A) - 4. místo v krajském kole kategorie B
  Výsledky krajského kola FO kategorie B zde

  BIOLOGICKÁ A CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

  Kryštof Štafl (4.A) - 2. místo v krajském kole BiO
  Lenka Šebestová (oktáva) - 3. místo v krajském kole ChO
  Výsledky BiO a ChO - školní a krajská kola ve všech kategoriích naleznete zde

  SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ

  Zdeněk Horáček (kvarta) - 4. místo v krajském kole - kategorie Aplikační software - tvorba webu
  Výsledky naleznete zde

  DEBATNÍ SOUTĚŽ „CESTOU DO PARLAMENTU“

  Tým složený ze studentů septimy obsadil v krajském kole 2. místo.
  Individuální ocenění si navíc odnesl Petr Mik (septima), který byl vyhlášen jedním z nejlepších debatérů dne.
  Více na stránkách předmětu Společenské vědy

   

  ROK 2009 - 2010

  SOUTĚŽ „MENŠINY MEZI NÁMI“

  Studentky Michaela Slámová, Daniela Sárazová a Jana Leichterová (všechny sexta) obsadily 1. místo v kategorii „Fotografie“ v soutěži Menšiny mezi námi 2009. Ukázky fotografií jsou  ZDE  (zdroj: www.romea.cz).

   

  ROK 2007 - 2008

  SOUTĚŽ V APLIKAČNÍM SOFTWARE

  Václav Bartoška (prima)1. místo v obvodním kole - kategorie textové editory
  Veronika Spálenská (sekunda)2. místo v obvodním kole - kat. grafické editory
  Tomáš Kouřimský (prima)3. místo v obvodním kole - kategorie prezentace
  Výsledky naleznete zde

   

  ROK 2006 - 2007

  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  Jan Pulec (prima)1. místo v obvodním kole - kategorie Z6

  FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

  Pavel Brožek (oktáva) byl mezi 10 vítězi celorepublikového kola FO.
  Za odměnu měl možnost jet do Íránu na fyzikální soustředění

  Vojtěch Pulec ()8. místo v krajském kole.

  Vojtěch Pulec (kvarta) a Jan Záhlava (kvarta) se dělili o 1. – 2. místo v obvodním kole.

  SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

  David Horn (sekunda)6. místo v obvodním kole kategorie I B
  Dang Hoang Minh Thanh (kvarta)2. místo v obvodním kole kategorie II B
  Tomáš Kadlec (septima)3. místo v obvodním kole kategorie III

   

  ROK 2005 - 2006

  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  Jan Chvojka (tercie)1.– 6. místo v obvodním kole kategorie Z8
  Martin Hrbek (tercie)7. místo v obvodním kole kategorie Z8