• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Picasa YouTube RSS
 • Projekty

  Projekty 2012

  V roce 2012 jsme pracovali na projektu „Fyzika v experimentech s využitím ICT“

  Projekt se týkal tvorby materiálů pro výuku fyziky s využitím ICT prostředků.
  Učebnu fyziky jsme vybavili systémem PASCO s čidly, záznamníky dat a příslušným softwarem.
  Vytvořili jsme několik demonstračních a laboratorních úloh z různých oblastí fyziky s využitím systému PASCO, které jsme začlenili do výuky.
  Soubor úloh a další materiály jsou k dispozici zde.

  Zhodnocení a přínos projektu. (PDF)

  Mechanika
  Měření paralelní a normálové složky síly při výskoku na dopadové plošině - naměřené hodnoty ve SPARKvue. (SPK)
  Měření paralelní a normálové složky síly při výskoku a doskoku na dopadové plošině - naměřené hodnoty ve SPARKvue. (SPK)

  Termika
  Postupné chladnutí vody a ethanolu - laboratorní úloha ve SPARKvue. (SPK)
  Studium pV-diagramu - laboratorní úloha ve SPARKvue. (SPK)

  Mechanické kmitání a vlnění
  Matematické kyvadlo - laboratorní úloha ve SPARKvue. (SPK)

  Elektřina
  Elektrický náboj - demonstrační úloha ve SPARKvue. (SPK)
  Studium Ohmova zákona - lab. úloha. (SPK)       naměřené hodnoty (SPK)
  Zatěžovací charakteristika zdroje - lab. úloha. (SPK)      naměřené hodnoty (SPK)

  Projekty 2011

  V roce 2011 jsme pracovali na projektu „Přírodovědné předměty interaktivně“

  Projekt se týkal tvorby materiálů pro výuku přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a biologie) s využitím ICT prostředků.
  Jednu učebnu jsme vybavili systémem IP Coach s čidly, záznamníky dat a příslušným softwarem.
  Vytvořili jsme několik demonstračních a laboratorních úloh z oblasti fyziky, chemie a biologie s využitím systému IP Coach, které jsme začlenili do výuky.
  Soubor úloh a další materiály jsou k dispozici zde.

  Zhodnocení a přínos projektu. (PDF)

  Fyzika
  Studium tlumeného kmitání - model pro IP Coach. (ZIP)
  Analýza průběhu zvukového vlnění      naměřené hodnoty (CMR)
  Studium Ohmova zákona - model pro ElektriX. (ZIP)

  Chemie
  Závislost pH roztoku kyseliny octové na jeho koncentraci      Video
  Závislost pH čaje na množství přidané citrónové šťávy      naměřené hodnoty (CMR)

  Biologie
  Zjištění závislosti tepové frekvence na různých faktorech
  Studium průběhu EKG

  Projekty 2009

  O projektu   „Zajímavé biologické mikrotechnologie“ (PDF)

  Projekty 2006

  „Projekt SIPVZ 2006“

  Využití výpočetní techniky v analytické chemii Cíl, zaměření projektu (RTF)

  „Projekt Ekogramotnost“

  O dvouletém projektu „Ekogramotnost“ (PDF), další materiál ke stažení (PDF)

  Projekty 2005

  „Projekt SIPVZ 2005“

  V roce 2005 jsme pracovali na dvou projektech SIPVZ:
  „Od výtvarného návrhu k prezentaci výtvarné práce“

  Projekt se týkal propojení předmětů VV a Informatiky – tvorba knížky a kalendáře. Byly vytvořeny kalendáře a knížky. K dispozici jsou prezentace – návody k jednotlivým tématům, využitelné při výuce VV (v kombinaci s prací na počítači) konkrétně v 8. či 9. ročníku ZŠ (a odpovídajících ročnících víceletého studia na gymnáziu).

  Ukázka hotových kalendářů Prezentace – knížka (PDF)

  Další výstupy z tohoto projektu jsou k dispozici u vedení školy – prezentace – ke kalendáři na CD (příliš velká velikost souboru), hotové práce – kalendáře a knížky k prohlédnutí.

  Ukázka hotových kalendářů  ----------------»»

  „Chemie názorně a zábavně“

  Projekt se týkal témat organika – uhlovodíky a anorganika – prvky. Výstupy z projektu lze využít k názornému výkladu, opakování či procvičování ve 2.a 3. ročníku převážně gymnázií. Výstupem tohoto projektu je výukový materiál – učebnice na CD a učebnice v tiskové podobě.

  Materiál ke stažení: Úvodní prezentace (soubor PowerPoint)

  Další výstupy z tohoto projektu jsou k dispozici u vedení školy – ve formě učebnice organika v textové vázané podobě, učebnice anorganika na CD (příliš velká velikost souborů)