• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Picasa YouTube RSS
 • Charakteristika školy

  O škole

  Adresa školy:
  Gymnázium, Písnická 760
  142 00 Praha 4
  IČ:
  604 449 16
  IZO:
  108 029 310
  Účet školy:
  ČS, a. s. číslo  78960319/0800
  Typ školy:
  státní
  Právní forma:
  příspěvková organizace
  Zřizovatel:
  Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
  Zaměření:
  všeobecné
  Forma studia:
  denní
  Studijní obory:
  79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP dle RVP, délka studia 8 let
   
  79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP dle RVP, délka studia 4 roky
  Specializace žáka:
  výběrem volitelných předmětů
  Povinně zveřejňované
  informace:
  ZDE ke stažení v PDF

  Fakultní škola

  Naše škola je fakultní školou
  Přírodovědecké fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK .

  O studiu

  Na škole máme osmileté a čtyřleté studium, v obou případech všeobecného zaměření. Žáci studují podle učebních plánů schválených MŠMT. V osmiletém i čtyřletém studiu mají žáci od prvního ročníku dva cizí jazyky, povinně anglický jazyk a jako druhý si mohou zvolit německý nebo ruský jazyk. Vlastní zaměření si žáci tvoří v předposledním a posledním ročníku studia formou volitelných předmětů.

  Více o maturitách naleznete v sekci Pro žáky a rodiče   Maturity

  Nabídka volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku

  Seminář z českého jazyka a literatury, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, seminář z ruského jazyka, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z moderních dějin, seminář z geografie, seminář z matematiky, seminář z klasické fyziky, seminář z moderní fyziky, seminář z chemie, seminář z praktické chemie, seminář z biologie, seminář z obecné biologie, dějiny výtvarného umění a seminář z informatiky a IKT.

  V seminářích rozšiřujeme a prohlubujeme učivo s důrazem na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ.

  O životě školy