Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023

Zpět na výpis

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil dne 24. 1. 2022 ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023.

Bližší informace naleznete na https://www.gpisnicka.cz/kody-oboru-a-kriteria/