Informace k provozu školy od 1. září 2021

Zpět na výpis

Vážení rodiče, moji milí studenti,

nový školní rok zahájíme jako běžný školní rok, na který jsme byli zvyklí. Nicméně je potřeba respektovat opatření, která v souvislosti s nemocí Covid-19 vydalo MŠMT a MZd. Bližší informace naleznete v přílohách.

První školní den proběhne hned ráno dle pokynů MŠMT testování žáků. Žádám ty z našich žáků, kteří jsou již naočkováni a mají vystavený doklad o očkování, které celkově proběhlo před 17. 8. 2021, případně mají lékařské potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 a splňují podmínku, že od prodělané nemoci neuběhlo více jak 180 dnů, aby si zmíněné doklady vzali s sebou, testování se jich tak nebude týkat. Děkuji za pochopení.

Přeji všem úspěšný a pokud možno ničím nerušený školní rok 2021/2022.

Mgr. Bc. Julius Kolín