• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • i>

  Hravá fyzika

  Tančící kapky vody

  Co se stane s kapkou vody na rozžhavené plotýnce? Možná jste třeba při topení v kamnech na chalupě zjistili, že se kapky dovedou na rozžhavené plotně pohybovat jako kulečníkové koule. Jak to, že se rychle neodpaří? Je to proto, že se mezi kapkou a rozžhaveným povrchem neustále tvoří vrstvička páry, která kapku nadnáší, a ta se pak s malým třením pohybuje – klouže – nad povrchem plotny. Tvořící se pára kapku dále izoluje, a ta se pak vypařuje pomalu
  pouze prostřednictvím tvorby „párového polštáře“ pod sebou.  Podrobněji…

  Změřte si fotoaparátem síťovou frekvenci

  Zkoušeli jste někdy fotografovat v noci? Bez stativu a dlouhé expozice nic nepořídíte, řeknete si, ale není to tak úplně pravda! Pohnete-li při dlouhých časech expozice rukou, mohou vzniknout zajímavé až překvapivé záběry! Když opíšete fotoaparátem vlnku (a tím snímek rozmažete), zjistíte, že čáry odpovídající světlům pouličních lamp jsou přerušované. To souvisí
  s tím, že elektrický proud v naší rozvodné síti je střídavý, kmitá s periodou 50Hz.   Podrobněji…