• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Zeměpis a Geografie

  symbol předmětu

  Předmětová komise zeměpisu pořádá pravidelně od roku 1996 poznávací zájezdy. Jejich náplň je velmi zajímavá. Studenti poznají nejen historii země v kontextu Evropy, ale i odlišnosti ekonomik, zvyků, náboženství atp. Součástí zájezdů je pochopitelně i regenerace sil (např. výšlapy v oblasti Chamonix, pěší túry kolem La Dole ve Švýcarsku, koupání v Atlantiku, Středozemním moři nebo v Ženevském jezeře). O zájmu studentů svědčí i stoupající počet účastníků.
  Za šest let s námi navštívilo Evropu přes 280 studentů.
  Délka zájezdu je převážně 6 dní (3 noclehy) a cena se nyní pohybuje okolo 5 000,– Kč. Zájezd bez problémů zvládnou studenti od sekundy po maturitní ročníky.

  Zájezd Francie - Andorra - Španělsko

  Jako každý rok byl zájezd nabit mnoha zajímavými místy.
  První zastávka po dlouhém přejezdu byl Pont du Gard – akvadukt z poloviny 19. století. Od něj jsme pokračovali do Avignonu, historického města s krásným Papežským palácem a světoznámým mostem Pont Saint-Bénezet zvaným Avignonský most.
  Druhý den byla naplánována návštěva města Nimes, města s mnoha antickými památkami např. amfiteátr, který je dodnes v provozu.
  Potom jsme se vydali do středověkého opevněného městečka Aigues Mortes. Zbytek odpoledne jsme pak strávili v Carcassonnu, unikátním městě ve dvojitém prstenci hradeb. Po tomto náročném dni nás čekal přejezd do Španělska s krátkou zastávkou v Andoře. Po dni stráveného u moře jsme se vydali na celodenní výlet do Barcelony, kde jsme navštívili kostel Sagrada Familia a turistickou ulici La Rambla. Ke konci zájezdu byl ještě připraven výlet do Girony, krásného města s působivou katedrálou.

  Fotogalerie Zde

  V rámci semináře ze zeměpisu připravují studenti seminární práce.

  Seznam témat (RTF) k seminárním pracem

  Studenti také vytvářejí učební pomůcky – viz kvízy

  Příklady testů (RTF) pro jednotlivé ročníky

  Studijní texty dokumenty – materiály ke studiu na další stránce

  Vyučující zeměpisu

  Miloš Exner (vedoucí předmětové komise)
  Martin Strakoš
  PhDr. Květoslava Humhalová, CSc.

  Odkazy na zajímavé internetové stránky obsahující statistické údaje z různých oblastí pro jednotlivé státy