• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova a výtvarný obor

  symbol předmětu  „Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“

  Pierre Bonnard   
  Výuka probíhá v pracovně výtvarné výchovy, zařízené kreslicími stolky pro 16 žáků a dalším vybavením k různým výtvarným pracem, včetně tiskařského lisu.

  Při hodinách se žáci věnují malbě, kresbě, grafice a dalším kombinovaným a experimentálním technikám (batika, kašírování, koláže, asambláže, frotáže ...), vyzkoušejí si i některé práce v oborech užitého umění. Ve vyšších ročnících se mimo to seznámí s přehledem dějin umění, včetně aktuálního vývoje a dalšími teoretickými poznatky.

  Studenti se v rámci hodin výtvarné výchovy podílejí na přípravě prezentace školy na celopražské výstavě Schola Pragensis, která se tradičně koná v prosinci v Kongresovém centru.

  Studenti třetího ročníku a septimy si mohou zvolit také dvouletý seminář Dějiny výtvarného umění. Během hodin semináře se mimo jiné pořádají pravidelné exkurze po Praze zaměřené na architekturu jednotlivých období.

  Studenti mohou bezplatně navštěvat galerii Rudolfína díky průkazce pro dva, kterou je možno si půjčit od paní profesorky Olgy Davidové.

  Průkazka

  Galerie výtvarné výchovy zde

  Vyučující výtvarné výchovy

  Olga Davidová (vedoucí předmětové komise)

  Odkazy na zajímavé či zábavné internetové stránky související s předmětem: