• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Tělesná výchova

  symbol předmětu

  Nejen vědou a kulturou živ je student gymnázia.
  K jeho všestrannému rozvoji patří také pohyb. Mezi sporty, kterým se naši studenti věnují v rámci hodin tělesné výchovy, patří florbal, košíková, kopaná, odbíjená, tenis a softbal.

  Ke zlepšení podmínek pro atletiku a míčové hry přispěla úprava venkovního areálu a položení umělého povrchu na atletickou dráhu a na tenisové a volejbalové hřiště.

  Kabinet TV pořádá turnaje a soutěže, které se staly na škole již tradicí

  Příliš vysoká laťka - designový obrázek

  Koncem prosince se v tělocvičně školy konají tradiční turnaje
  v košíkové „O pohár ředitele školy“.

  Zúčastňujeme se také turnaje „Poprask“ v basketbalu a florbalu.

  Družstva žáků, chlapců a dívek se zúčastňují dlouhodobé soutěže
  Středoškolské florbalové ligy na Děkance.

  Momentka z vodáckého kurzu V květnu již pravidelně probíhá plavecký výcvik
  v bazénu SOU Zelený pruh.

  Součástí sportovních aktivit školy jsou pravidelné
  lyžařské a sportovní kurzy.

  V minulých letech byly z finančních prostředků Sdružení rodičů školy zakoupeny kánoe, což umožnilo realizovat Vodácké kurzy pro studenty tercie a třetích ročníků.

  Vyučující tělesné výchovy

  Mgr. Jana Chlebečková (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Radovan Miča
  Miloš Exner