• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Školní rok 2009/2010

  Návštěva MÚ Prahy 12
  KDY: 2.6.2010
  KDE: Úřád městské části Praha 12 (Písková 830/25; Praha 4 - Modřany)
  PRO KOHO: prima
  Více informací: Exkurze na Úřad městské části Praha 12
  Fotografie z akce zde.

  Debatní soutěž "Cestou do parlamentu "
  KDY: 7.4.2010 studentska-agora.jpg, 10kB
  KDE: Dům ABF; Václavské náměstí 31; Praha 1
  PRO KOHO: výběr z 2.A
  Více informací: V krajském kole soutěže se tým složený se studentů 2. ročníku „prodebatoval“ až do finále, ve kterém ovšem nestačil na silnějšího soupeře. Jakub Koubele navíc získal ocenění jako jeden ze tří nejlepších debatérů dne. Naši školu reprezentovali: Eva Lužová, Jakub Koubele, Kryštof Štafl, Ondřej Bulvas, Jan Šilhavý, Jan Lovász, Jan Musil, Tomáš Kolář, Tomáš Ludma, Andrej Zasimenko.
  Fotografie z akce zde zde.

  Debatní seminář – příprava k soutěži "Cestou do parlamentu"
  KDY: 4.2.2010 agora_central europe.jpg, 8,0kB
  KDE: škola, učebna č. 11
  PRO KOHO: 2.A
  Více informací: Jedná se o projekt Studentské agory - studentské debatní soutěže „Cestou do parlamentu“. Soutěž pořádá obecně prospěšná společnost Agora Central Europe a jejím posláním je zlepšovat úroveň debatování mezi studenty středních škol (kultura debaty, argumentace, vyhledávání informací, naslouchání, zájem o veřejné dění,…). Seminář slouží k seznámení s pravidly a vyzkoušení modelových debat.
  Více informací zde.

  Exkurze do Senátu Parlamentu ČR
  KDY: 27.11.2009
  KDE: Senát PČR; Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1
  PRO KOHO: 2.A
  Více informací: Návštěva Senátu PČR

  Beseda v Informačním centru vlády ČR
  KDY: 20.11.2009
  KDE: Informační centrum vlády (ICV); Vladislavova 4; Praha 1
  PRO KOHO: sexta
  Více informací: Beseda s pracovníky ICV a jeho hosty na téma "Národnostní menšiny".

  Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  KDY: 12.11.2009
  KDE:Poslanecká sněmovna – Sněmovní 6; Praha 1
  PRO KOHO: sexta
  Více informací: Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

  Beseda s právníkem
  KDY: 11.11.2009 + 9.10.2009
  KDE: škola, v rámci hodin VO a ZSV
  PRO KOHO: tercie (9.10.) a 4.A (11.11.)
  Více informací: Beseda s JUDr. Pelikánem, převážně se zaměřením na občanské právo

  Společenské vědy