• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Učebnice a literatura

  PRIMA - KVARTA

  občanská výchova 6.jpg, 8,7kB občanská výchova 7.jpg, 18kB občanská výchova 8.jpg, 8,4kB občanská výchova 9.jpg, 22kB

  Kol.: Občanská výchova, Rodinná výchova 6-9., Fraus, Praha 2003-2006.  KVINTA - OKTÁVA; 1.A - 4.A

  základy psychologie, sociologie.jpg, 12kB základy státopravní teorie.jpg, 14kB základy filosofie, etiky.jpg, 12kB politologie.jpg, 48kB právo pro střední školy.jpg, 13kB odmaturuj ze společenských věd.jpg, 12kB

  Gillernová, Buriánek: Základy společenských věd I. – Psychologie, Sociologie. Fortuna, Praha 2002.
  Ryska, Eichler, Svoboda: Základy společenských věd II. – Státoprávní teorie, Ekonomie, Logika. Fortuna, Praha 2002.
  Adamová, Dudák, Ventura: Základy společenských věd III. – Filosofie, Etika. Fortuna, Praha 2002.
  David, R.: Politologie. Základy společenských věd. Olomouc. 2005.
  Ryska,D.: Právo pro střední školy. Fortuna, Praha 2010.
  Dvořák, J. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Praha 2008.


  Rozšiřující literatura


  Psychologie
  • Atkinsonová a kol.: Psychologie. Portál, Praha 2003.
  • Helus, Z.: Psychologie. Fortuna, Praha 2003.
  • Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia, Praha 2002.
  • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.
  • Vágnerová, M: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000.

  Sociologie
  • Giddens, A.: Sociologie. Argo. Praha 1999.
  • Havlík R.: Úvod do sociologie. Karolinum, Praha 2007.
  • Jandourek, J.: Úvod do sociologie. Portál, Praha 2003.
  • Jirák, Köpplová: Masová média. Portál, Praha 2009.
  • Keller, J.: Úvod do sociologie. SLON, Praha 2010.

  Ekonomie
  • Holman, R., Pospíchalová, D., Úvod do ekonomie pro střední školy. C. H. Beck, 2001.
  • Sojka, Konečný: Encyklopedie moderní ekonomie. Libri 2002.
  • Vlček, J. a kol.: Ekonomie pro neekonomy. Kodex Bohemia, Praha 1998.
  • Vlček, J. a kol.: Ekonomie a ekonomika. ASPI, Praha 2003.

  Právo
  • Šíma/Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy.C.H.Beck, Praha 2010.

  Politologie
  • David R.: Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. Olomouc 2001.
  • Charvát J.: Současný politický extremismus a radikalismus. Portál, Praha 2007.
  • Křížkovský, L. – Adamová, K.: Politologie. Praha 1997.
  • Kunc, J. a kol.: Demokracie a ústavnost. Karolinum, Praha 1996.
  • Vodička, K., Cabada, L.: Politický systém České republiky. Portál, Praha 2003.

  Filosofie
  • Blecha, I.: Filosofická čítanka. Olomouc 2002.
  • Gaarder, J.: Sofiin svět: román o dějinách filozofie. Albatros, Praha 2008.
  • Störig, H., J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1993.
  • Weischedel, W.: Zadní schodiště filosofie. Votobia, Olomouc 1993.

  Společenské vědy